Biblioteca do centro.

Expoición de libros e películas sobre a muller.