Grace Murray Hopper

Grace Murray Hopper, unha contra-almirante da Mariña dos Estados Unidos, tamén era unha científica da computación que inventou COBOL, o primeiro programa de ordenador orientado a negocios.