Emilia Pardo Bazán

Emilia Pardo Bazán, introductora do Naturalismo en España.