{COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA}

 

"Enténdese por competencia en comunicación lingüística a habilidade para utilizar a lingua, é dicir, para expresar e interpretar conceptos, pensamentos, sentimentos, feitos e opinións a través de discursos orais e escritos e para interactuar lingüísticamente en todos os posibles contextos sociais e culturais"

 

 

 

Se entiende por competencia en comunicación lingüística la habilidad para utilizar la lengua, es decir, para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones a través de discursos orales y escritos y para interactuar lingüísticamente en todos los posibles contextos sociales y culturales

 

 

 

 

 

Isabel Mª Barcón - IES María Sarmiento. Viveiro -

  • Twitter Square
  • facebook-square